Land:  
Startsida   |   Så här fungerar det   |   Anspråk   |   Kvalificerande produkter   |   Vanliga frågor   |   Användarvillkor   |   Kontakt   |   Sekretesspolicy   |   Login
Användarvillkor

Med förbehåll för dessa Allmänna villkor är du (”du” eller ”kunden”) berättigad att byta in din gamla IT-utrustning och få pengar tillbaka när du köper kvalificerande produkter.

 1. Kampanjen Trade to Save gäller för nya köp (begagnade eller renoverade Dell-produkter utesluts) av Dell-kvalificerande produkter.
 2. Inköp måste göras genom Dell direkt eller via www.dell.com eller genom en auktoriserad återförsäljare.
 3. Dell-kvalificerande produkter och tillhörande tillämpliga belöningar är de som vid varje given tidpunkt anges här. Belöningar beror på vilken kvalificerande produkt som har köpts och den utrustning som ska bytas in måste vara likvärdig. Om du till exempel har köpt en skrivare får du pengar tillbaka om du byter in en skrivare, om du har köpt en dator eller pekplatta får du pengar tillbaka om du byter in en dator eller pekplatta och så vidare.
 4. Minsta spenderar kan tillkomma. Se kvalificerade produkter lista för mer information.
 5. Denna kampanj är endast öppen för personer bosatta i Sverige. Kampanjen gäller inte för grossister, återförsäljare, detaljhandlare, deltagande lagerhållare eller någon annan som är relaterade till kampanjen.
 6. Anmälan får endast skickas in av slutkunden. Återförsäljare får inte skicka in en anmälan på uppdrag av sina kunder.
 7. Ett fullständigt och giltigt anmälningsformulär ska fyllas i enligt instruktionerna online här, alla inom 21 dagar från fakturadatum (eller butikskvittots datum om Dell-återförsäljaren inte har utfärdat en faktura).
 8. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta villkoren för denna kampanj utan förvarning. Betalningar som inkommit genom giltiga anmälan i samband med uppsägningen ska dock gälla. För att skicka en anmälan i enlighet med dessa villkor, måste kunden skicka följande till Dells ombud, dataserv, till den adressen som anges nedan, med förbetald postetikett som kommer att skickas till dig med e-post inom 3 dagar från din ansökan. Om posten inte är förbetald ska den utrustning som ska bytas in anses som ej erhållen):

  • Ett ifyllt, undertecknat och daterat anmälningsformulär som anges i onlineinstruktionerna här.
  • En kopia av den kvalificerande produktens faktura eller kvitto, som detaljerar köpet av den relevanta nya Dell-produkten - följesedlar godkänns inte (ansökningarna kommer att screenas för att säkerställa att den gjorda transaktionen är ett äkta köp av den kvalificerande produkten).
  • Kundens inköpsbevis kommer inte att skickas tillbaka till kunden. Därför ska aldrig original skickas in.
  • Den gamla IT-utrustning som ska bytas in, tillsammans med nätadapter och sladdar och andra tillbehör som anges i punkt 15, ska packas i enlighet med anvisningarna med hjälp av anmälningsformuläret och/eller intyget för inbyte. Ingen annan utrustning eller material ska inkluderas.
 9. Genom att fylla i anmälan och söka pengar tillbaka garanterar kunden till Dell att han eller hon äger den gamla utrustningen som ska bytas in. Kunden ska ersätta Dell (eller dess underleverantörer som har hand om den här kampanjen) för förluster, anspråk eller kostnader som åsamkas om denna garanti vad gäller ägande av IT-utrustningen inte intygas.
 10. Kunden får inte kombinera denna kampanj med någon annan handel eller återvinning marknadsföring och får endast kombineras med andra Dell-kampanjer / erbjudanden gottfinnande av Dell.
 1. Alla instruktioner utgör en del av dessa villkor. Pengar tillbaka kommer endast att betalas om kunden uppfyller dessa allmänna villkor. Genom att fylla i anmälningsprocessen bekräftar kunden att han eller hon godkänner dessa villkor.
 2. För varje potentiell belöning får högst en gammal IT-utrustning bytas in för en kvalificerande produkt och högst tio (100) anmälan per kund eller hushåll (baserat på postadress) tillåts under en tremånadersperiod.
 3. Dell förbehåller sig rätten att övervaka användningen av kampanjwebbplatsen www.delltradetosave.com, inklusive användares IP-adresser, så att företaget kan identifiera missbruk och diskvalificera ansökningar om de har anledning att tro att dessa villkor har överträtts.
 4. Erbjudandet kan inte överlåtas till en annan person eller företag, anmälan godkänns endast från den ursprungliga köparen av en Dell-kvalificerande produkt.
 5. När en anmälan har tagits emot kommer kunden att få ett meddelande om att ansökan har godkänts (eller på annat sätt i enlighet med punkt 17 nedan). Detta kommer att ske snabbt och inom 21 dagar från mottagandet av de delar som anges i punkt 6.
 6. Om en anmälan avslås, på grund av att dessa kampanjvillkor inte har uppfyllts eller på grund av att belöningsvärdet har minskat i enlighet med punkt 17 nedan är promotorns beslut slutgiltigt.
 7. IT-utrustning som ska bytas in: för att kvalificeras för pengar tillbaka måste den IT-utrustning som ska bytas in enligt denna kampanj uppfylla följande villkor:

  Skrivare, skanner eller fax
  Komplett med strömkabel, måste enheten väga mindre än 20 kg

  Bärbara och stationära datorer:
   • Måste vara mindre än fem (5) år,
   • Måste ha tillverkats av en behörig tillverkare
    • Behöriga tillverkare:
     • Acer
     • Advent
     • Apple
     • Asus
     • Compaq
     • Dell
     • eMachines
     • Fujitsu
     • Gateway
     • HP
     • IBM
     • Lenovo
     • Medion
     • MSI
     • Packard Bell
     • Panasonic
     • Samsung
     • Sony
     • Toshiba
     • Unisy
   • Måste fungera. Det innebär att:
    • Man ska kunna slå på den och den ska ha en processor.
    • Alla tillbehör, t.ex. batteri, nätadapter och sladdar, måste fungera fullt ut.
    • Den måste vara komplett och oskadad (rimligt slitage godkänns).
    • Den får inte ha permanenta märken eller vara förvanskad.
    • Batteriet måste klara sig i minst 20 minuter
  Pekplattor:
   • Måste vara mindre än fem (5) år,
   • Måste ha tillverkats av en behörig tillverkare
    • Behöriga tillverkare:
     • Acer
     • Advent
     • Apple
     • Asus
     • Compaq
     • Dell
     • eMachines
     • Fujitsu
     • Gateway
     • HP
     • IBM
     • Lenovo
     • Medion
     • Microsoft
     • MSI
     • Packard Bell
     • Panasonic
     • Samsung
     • Sony
     • Toshiba
     • Unisys
   • Måste fungera. Det innebär att:
    • Man ska kunna slå på den och den ska ha en kvalificerad processor.
    • Alla tillbehör, t.ex. batteri, nätadapter och sladdar, måste fungera fullt ut.
    • Den måste vara komplett och oskadad (rimligt slitage godkänns).
    • Den får inte ha permanenta märken eller vara förvanskad.
    • Batteriet måste klara sig i minst 20 minuter


  Server:

  • Måste vara en dator eller en hårddisk, en eller flera cpu/HDD.
  • Får inte vara äldre en 6 år.
  • Får inte väga mer än 20 kg.
  • Måste vara väl fungerande, detta betyder att:
   • Den måste gå att sätta igång.
   • Alla accesoarer som laddare och sladd måste vara fungerande.
   • Måste vara hel och oskadad (lättare slitage pga vardagligt bruk acepteras).
   • Får inte vara märkt permanent eller medvetet repad.
  • IT-utrustning som ska bytas in kan dock kvalificera sig för en lägre belöning om den inte uppfyller de villkor som anges ovan, baserat på nedanstående belöningsavdrag:

   Slut på batteriet Avdrag 220 kronor
   Hölje som är sprucket/skadat Avdrag 145 kronor
   Moderkort som inte fungerar Avdrag 300 kronor
   En eller flera knappar saknas på tangentbordet Avdrag 110  kronor
   Nätström saknas Avdrag 145  kronor
   Permanenta markeringar (etsat/inventarienummer) Avdrag 145  kronor
   Lösenordet för påslagning är låst Avdrag 300 kronor
 8. Vi kommer inte att dra av mer än det noterade värdet på pengar tillbaka (vilket betyder att oavsett eventuella avdrag som beror på bristande kvalifikationer ovan, kommer beloppet för pengar tillbaka aldrig att vara negativt och det lägsta beloppet som kunden har rätt till är 0, vilket innebär att Dell kommer att täcka kostnaderna för återvinning). Om den utrustning som ska bytas in inte är i linje med punkt 16 när Dell tar emot utrustningen, eller om den är skadad på följande sätt: ett elektronisk fel, transportskada, en saknad VGA-kabel, felaktig färg, en trasig display, felaktig PSU/adapter, mer än tre döda pixlar, en ansluten säkerhetsanordning, saknade delar av höljdet, en baksida som saknas, en frontpanel som saknas kan Dell föreslå ett reviderat belöningsbelopp som bygger på ovanstående belöningsavdrag.
 9. Returnerad utrustning - använd elektrisk/elektronisk utrustning
  • All utrustning måste returneras som använd elektrisk/elektronisk utrustning (UEEE) och förpackas på ett sätt som förhindrar skador, både kosmetiska och andra.
  • Processinformation: Den returnerade utrustningen (UEEE) behandlas i en ÅTERANVÄNDNINGSprocess.
  • Den använda utrustning (UEEE) som kan ÅTERANVÄNDAS efter att ha gått igenom ÅTERANVÄNDNINGSprocessen med lyckat resultat klassas om som REEE (återanvänd elektrisk/elektronisk utrustning)

  Kasserad elektrisk/elektronisk utrustning
  • Den använda utrustning (UEEE) som inte kan ÅTERANVÄNDAS efter att ha gått igenom ÅTERANVÄNDNINGSprocessen utan lyckat resultat klassas om som WEEE (kasserad elektrisk/elektronisk utrustning)
  • Processinformation: Kasserad elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE) som inte klarar sig igenom ÅTERANVÄNDNINGSprocessen behandlas sedan som avfall (WEEE) och hamnar utanför återanvändningsprocessen för återvinning/avfallshantering
  • All WEEE är föremål för WEEE-direktivet och hanteras och transporteras i enlighet med detta.
 1. Om du skickar in en anmälan i samband med denna kampanj skapas ett bindande avtal mellan kunden och Dell avseende överföringen till Dell av äganderätten till den IT-utrustning som ska bytas in. Överföringen av risk och ägande när det gäller den IT-utrustning som ska bytas in ska övergå till Dell när Dell tar emot utrustningen. Om IT-utrustningen däremot inte uppfyller villkoren i punkt 17 och om belöningen som därmed erbjuds kunden är mindre än den belöning som annonseras vad gäller den kvalificerande produkten, ska Dell snabbt och inom 14 dagar efter mottagandet av den utrustning som ska bytas in bekräfta för kunden om den belöning de kommer att erhålla och då har kunden själv möjlighet att avböja belöningen och återta sin IT-utrustning. Kunden kan naturligtvis fortfarande fortsätta med köpet av en ny Dell-kvalificerande produkt, om det köpet inte redan har gjorts. Om kunden väljer att tacka nej till belöningen, ska kunden informera Dell om detta beslut snabbt och inom 14 dagar från det att de fick information om belöningen (underlåtenhet att informera Dell om ett beslut att tacka nej innebär att Dell kommer att behandla anmälan och betalningen av den reducerade belöningen kommer att ske). Därefter kommer Dell att återsända den utrustning som ska bytas in till en kostnad på 145 kronorsom kunden måste betala innan utrustningen skickas tillbaka.
 2. Kunden ansvarar för att radera all hemlig information, som omfattas av gällande lagstiftning om dataskydd, och som eventuellt lagras på den utrustning som ska bytas in. Innan den utrustning som ska bytas in skickas är det kundens ansvar att radera data från alla lagringsmedia i produkten och ta bort alla flyttbara lagringsmedia, till exempel, SD-kort eller Compact Flash-kort. Promotorn ansvarar inte för förlorade eller konfidentiella data och programvara.
 3. Under förutsättning att den utrustning som ska bytas in matchar beskrivningen som kunden ger och att kunden för övrigt följer dessa villkor, kommer en banköverföring med det belöningsbelopp som gäller enligt villkoren i punkt 14 att betalas ut. (Om det gäller en reducerad belöning i linje med villkoren i punkt 17, sker betalning 40 dagar från det att kunden har bekräftat för Dell att de godkänner det reducerade beloppet eller 40 dagar från det datum som är 14 dagar från datumet då Dell bekräftade belöningen). Betalningar kommer att göras av Opia på uppdrag av Dell och kan bara göras till en bankkonto i kundens namn i Sverige. Om dessa villkor inte är uppfyllda, har Dell ingen skyldighet att betala ut pengar till kunden som belöning.
 4. Återlämnande av de kvalificerade Dells-produkterna till säljaren efter anmälan om pengar tillbaka (vare sig det gäller rätt vid distansförsäljning eller på annat sätt) ger inte kunden rätt till pengar tillbaka.
 5. Bevis på att den utrustning som ska bytas in har postats kommer inte att godtas som bevis på mottagande. Dell kan inte ansvara för att eventuella program försvinner, skadas eller förstörs i posten. Därför rekommenderar Dell att du använder en posttjänst med försäkring.
 6. Dell ansvarar inte för fel eller skador som uppstår på teknik, maskinvara, programvara, server, webbplatser i den mån att dessa hindrar kunden från eller på annat sätt hindra honom/henne från att delta i kampanjen.
 7. All dokumentation som skickas in för denna kampanj kommer att tillhöra Dell och kommer inte att returneras. Att skicka in falsk, felaktig, vilseledande eller bedräglig dokumentation kan resultera i diskvalificering från denna kampanj och framtida Dell-kampanjer och kan resultera i att inlämnaren blir föremål för åtal.
 8. De beslut som Dell fattar avseende eventuella och alla aspekter av kampanjen är slutgiltiga och bindande.
 9. Denna kampanj och dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och varje part samtycker oåterkalleligt att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen av de svenska domstolarna i förhållande till alla anmälan som härrör från eller i samband med denna kampanj och dessa villkor.
 10. Den högsta belöningen tillgänglig är maximerad till 50% av priset du betalat på din faktura, oavsett den belöning som annonserats.
 11. Adressen för korrespondens som gäller denna kampanj är Dell Trade to Save, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ, Storbritannien. Adress för att skicka den utrustning som ska bytas in (observera att vi inte kan godkänna personligt överlämnande) är: dataserv c/o EGR GmbH, Hohewardstraße 327, 45699 Herten, Germany.
Promoter: Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1LF, Storbritannien (skicka ingen anmälan eller reklamkorrespondens till denna adress) genom sin partner Opia Ltd (programadministration) och dataserv (hanterar och återvinner den utrustning som ska bytas in). E-postadress för korrespondens är help@Delltradetosave.com


© dataserv 2012 Startsida   |   Så här fungerar det   |   Anspråk   |   Kvalificerande produkter   |   Vanliga frågor   |   Användarvillkor   |   Kontakt
Sekretesspolicy   |   Login